ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η ΚΑΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι ο αποκλειστικός διανομέας του illy και άλλων προϊόντων μας στην αγορά της Βουλγαρίας.

Αυτόνομη εμπορική εταιρία με 12 μελή οργάνωση και κάθετης μορφής εταιρική διάρθρωση, αναπτύσσει σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς της αγοράς τη διείσδυση των προϊόντων μας με σεβασμό και προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές και τη φιλοσοφία της εταιρίας μας.